• ساعت اداری:

    8-16

  • تماس با ما:

    53459000 (21) 98+

  • FA EN

آخرین پروژه ها

شرکت پاکسان- 1398-مخازن روغن

2 دستگاه مخزن 2000 تنی نگهداری روغن (شرکت پاکسان)

فروکتوز ناب-1398-مخازن استیپینگ

ساخت 4 دستگاه مخزن استیپینگ (شرکت فروکتوز ناب)

شرکت عالیفرد-1397-پایپینگ

نصب مخازن،تجهیزات و اجرای پایپینگ (شرکت عالفرد - سن ایچ)

فروکتوز ناب-1394-پایپینگ

نصب مخازن،تجهیزات و اجرای پایپینگ (شرکت فروکتوز ناب)

طبیعت سبز - 1394-مخازن نگهداری

پروژه ساخت 9 دستگاه مخزن 2000 تنی نگهداری روغن (کارفرما: شرکت طبیعت سبز)

شرکت طبیعت سبز - اجرای پایپینگ 1394

نصب ماشین الات و اجرای پایپینگ

پکیج تزریق-شرکت آلدوس

پروژه : ساخت پکیج های تزریق (کارفرما: شرکت آلدوس)

پکیج های تزریق

سازنده پگیج های تزریقی