• ساعت اداری:

    8-16

  • تماس با ما:

    53459000 (21) 98+

  • FA EN

آخرین پروژه ها

ساخت و نصب مخازن و پایپینگ میهن-1401

ساخت و نصب مخازن و نصب تجهیزات و پایپینگ-1401-میهن

6 دستگاه مخزن 4000 تنی - غلات بان

6 دستگاه مخزن4000 تنی نگهداری روغن (شرکت غلات بان)

13 دستگاه مخزن 6000 تنی نگهداری روغن -GTC- 1400

ساخت 13 دستگاه مخزن 6000 تنی نگهداری روغن (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)

مخازن 200 تنی -کاله-1400

ساخت مخازن 200 تنی (شرکت کاله)

نصب مخازن،تجهیزات و اجرای پایپینگ کارخانه سیستان کهن (افغانستان) -1399

نصب مخازن،تجهیزات و اجرای پایپینگ (شرکت سیستان کهن - افغانستان)

3 دستگاه مخزن 2000 تنی نگهداری روغن - فرا آسیا -1399

3 دستگاه مخزن 2000 تنی نگهداری روغن (شرکت فرا آسیا)

6 دستگاه مخزن 300 تنی پلی استایرن - فیلم تک-1399

6 دستگاه مخزن 300 تنی پلی استایرن (شرکت فیلم تک)

ساخت 100 دستگاه مخزن بویانسی و مخزن 2500 تنی-پتروشیمی مسجد سلیمان-1399

ساخت 100 دستگاه مخزن بویانسی و مخزن 2500 تنی آب (پتروشیمی مسجد سلیمان)

6 دستگاه مخزن 2500 تنی-طبیعت سبز-1398

6 دستگاه مخزن 2500 تنی روغن (شرکت طبیعت سبز)

نصب و راه اندازی مخازن،تجهیزات و اجرای پایپینگ - گلشهد-1398

نصب مخازن،تجهیزات و اجرای پایپینگ (شرکت گلشهد)

6 دستگاه مخزن 2000 تنی نگهداری روغن - طبیعت سبز-1398

ساخت 6 دستگاه مخزن 2000 تنی روغن (شرکت طبیعت سبز)

عالیا گلستان-1398-مخازن نگهداری

ساخت 6 دستگاه مخزن 2500 تنی روغن (شرکت عالیل گلستان)