• ساعت اداری:

    8-16

  • تماس با ما:

    53459000 (21) 98+

  • FA EN

محصولات شاخص

مخازن و سیستم CIP

سازنده انواع مخازن و سيستم شستشوي (CIP) تمام اتوماتيك و نیمه اتوماتيك در ظرفیت های متفاوت

ایزو تانک

سازنده انواع مخازن و تجهیزات استنلس استیل و کربن استیل از قبیل مخازن پروسس، مخازن نگهداری، فرمانتور، اسپتیک، ایزوتانک، فرمانتور ازمایشگاهی، ری اکتور و ....

فرمانتور

سازنده انواع مخازن و تجهیزات استنلس استیل و کربن استیل از قبیل مخازن پروسس، مخازن نگهداری، فرمانتور، اسپتیک، ایزوتانک، فرمانتور ازمایشگاهی، ری اکتور و ....

مخازن اسپتیک

سازنده انواع مخازن و تجهیزات استنلس استیل و کربن استیل از قبیل مخازن پروسس، مخازن نگهداری، فرمانتور، اسپتیک، ایزوتانک، فرمانتور ازمایشگاهی، ری اکتور و ....

دی اریتور

سازنده انواع مخازن و تجهیزات استنلس استیل و کربن استیل از قبیل مخازن پروسس، مخازن نگهداری، فرمانتور، اسپتیک، ایزوتانک، فرمانت.ر ازمایشگاهی، ری اکتور و ....

مخازن نگهداری

سازنده انواع مخازن استنلس استیل و کربن استیل از قبیل مخازن نگهداری، مخازن پروسس، مخازن حمل، ایزوتانک، اسپتیک، فرمانتور و ....

V-Blender

سازنده انواع مخازن و تجهیزات از قبیل مخازن نگهداری، پروسس، میگسر، فرمانتور، ری اکتور و...

مخازن 200 تنی -کاله-1400

ساخت مخازن 200 تنی (شرکت کاله)

پکیج های تزریق

سازنده پگیج های تزریقی